Podobnie jak zamki kapituły pomezańskiej powstawały również zamki w diecezji warmińskiej. Diecezja warmińska również otrzymała znaczny obszar do samodzielnego władztwa, większości należący wcześniej do podbitego plemienia Warmów. W przeciwieństwie do pozostałych diecezji, warmińska diecezja była w dużym stopniu niezależna od państwa krzyżackiego, chociaż formalnie do niego należała, a opieka wojskowa zakonu był zapisana w bulli papieskiej. Podobnie jak w innych diecezjach zamki budowali biskupi i kapituła warmińska, która wybierała biskupa, a zarządzała jedna trzecia terenów przydzielonych biskupowi.

Głównym zamkiem kapituły warmińskiej był zamek w Olsztynie (https://discover.pl/zamek-kapituly-warminskiej-w-olsztynie/). Murowany zamek, podobny do zamków krzyżackich, powstał w połowie XIV wieku na wzgórzu w zakolu rzeki Łyny, mniej więcej w tym czasie kiedy lokowano miasto. Początkowo był to jeden budynek po północno-wschodniej stronie dziedzińca okolonego murami kurtynowymi i wieżą. Wjazd przez most zwodzony był usytuowany od strony Łyny po moście zwodzonym. W XV wieku zbudowano skrzydło południowo-zachodnie. W XVI wieku przebudowano i podwyższono wieżę, podwyższono mury i dodano zewnętrzny pas murów. Mury zamkowe częściowo połączono z miejskimi, w ten sposób zamek lepiej chronił miasto. W 1410 roku zamek poddał się bez walki, w czasie wojny trzynastoletniej przechodził z rąk do rąk, a czasie wojny 1521 odparł ostatni szturm krzyżaków.

W XVIII wieku wiadome było, że zamek nie będzie pełnił funkcji obronnej, więc doprowadzono dojazd od strony miasta, zlikwidowano podgrodzie i część zewnętrznych murów. Od strony miasta zbudowano trzecie, wygodniejsze do zamieszkania skrzydło pałacowe. Po zaborach zamek przeszedł na własność państwa pruskiego i był wykorzystywany w różny sposób. Obecnie jest siedziba muzeum. Innym zamkiem kapituły warmińskiej jest zamek w Pieniężnie, zbudowany nieco wcześniej. Dzisiaj pozostało z niego jedynie jedno skrzydło zamkowe.

Głównym zamkiem biskupów warmińskich obok zamku w Reszlu był zamek w Lidzbarku Warmińskim (https://discover.pl/zamek-biskupow-warminskich-w-lidzbarku-warminskim/), którego budowa zajęła całą drugą połowę XIV wieku. Wcześniej siedziba biskupów warmińskich była w Ornecie, gdzie również powstał zamek biskupi. Zamek biskupi w Lidzbarku Warmińskim zbudowano na planie czworoboku w widłach rzeki Symsarny i Łyny, a dodatkowo zbudowano fosy i mury zewnętrzne. Dojazd do zamku w Lidzbarku Warmińskim usytuowany był od strony młyna (brama młyńska), potem przez kilka bram do przedzamcza i po moście nad suchą fosą do zamku. Zamek ma jedną wysoka wieżę i trzy małe wieżyczki dobudowane w XV wieku. Dziedziniec otoczony jest wewnętrznymi krużgankami charakterystycznymi dla zamków krzyżackich. Przez 160 lat istniał tzw. zamek średni, a właściwie pałac, po którym zostały fundamenty przy wjeździe na dziedziniec. Przedzamcze ma trzy skrzydła, które przez wieki zmieniały przeznaczenie, były przebudowywane, z charakterystyczną basztą i wysoka wieżą bramna od strony południowej. Zamek biskupów warmińskich w Lidzbarku Warmińskim zachował się w dobrym stanie i dzisiaj pełni funkcje muzealne. Natomiast budynki przedzamcza przeznaczono na hotel.