Zaburzenia psychiczne u dzieci są często niedostrzegane, ponieważ nie zawsze właściwie oceniamy odmienne zachowanie dziecka. Często lekceważymy objawy, nie umiejąc dostrzec potencjalnych przyczyn innego zachowania dzieci. Choroby psychiczne u dzieci mają różne objawy.

Jednym z objawów zaburzeń psychicznych są trudności z koncentracją. Zazwyczaj dziecko ma nadmiar energii i bardzo łatwo rozproszyć jego uwagę. Dziecko może mieć problemy z nauką, a później także w funkcjonowaniu w społeczeństwie jako osoba dorosła. Inny objaw to nadwaga lub otyłość. Dziecko nie przejmuje się swoim wyglądem, nie zwraca na to uwagi, a to może być przejaw depresji. Także brak apetytu prowadzący do chudnięcia może być objawem depresji.

Dzieci robią różne rzeczy, ale czasami staja się agresywne. Pojedyncze wybryki nie są problemem, chociaż oczywiście wymagają reakcji rodziców. Gorzej, jeśli agresja wobec rówieśników się powtarza. Inne dzieci odsuwają się od agresywnego osobnika, przez co jego problemy pogłębiają się. Agresywne zachowanie może być przejęte z gier komputerowych lub telewizji, a może to być sygnał, że dziecko odczuwa brak zainteresowania ze strony rodziców i nie ma poczucia bezpieczeństwa.

Zaburzenia lekowe to problem dotykający wiele dzieci. Lęki mogą dotyczyć wszystkiego: pójścia do szkoły, ciemności, nieobecności rodziców. Do pewnego stopnia jest to sytuacja normalna, znana jako stres mobilizujący. Jeśli jednak lęki przeszkadzają w normalnym funkcjonowaniu to rodzice murza zareagować.