Stres dotyczy wszystkich ludzi, nie ma wyjątku. Różnimy się tylko odczuwaniem stresu, reakcja na stres i odpornością, czy raczej sposobami na przezwyciężenie stresu. Każdy człowiek narażony jest na zmieniające się warunki w pracy, w życiu, czasem spotykamy się z agresją, czynna lub słowna, czasem nakłada się na nas zadania przewyższające nasze możliwości. To wszystko są sytuacje, w których organizm reaguje stresem. W fazie mobilizacji reakcje są pozytywne, przygotowują organizm do działania, do zwiększonego wysiłku w czasie walki lub ucieczki. Z czasem organizm adaptuje się do zmiennych warunków, do sytuacji zagrożenia, wypracowuje własne mechanizmy obronne. Jeśli tak się nie dzieje, to wchodzimy w fazę wyczerpania, bo nie można ciągle się mobilizować. Organizm staje się podatny na choroby oraz zaburzenia psychiczne.

Objawy stresu są różne u każdego człowieka, w dodatku nie wszystkie występują jednocześnie. Najbardziej widoczne objawy w stresie ostrym to złość, uczycie napięcia, zmiany nastrojów, zbyt głośna mowa, szybsze bicie serca, nerwowe tiki. W przypadku stresu przewlekłego mogą występować objawy gastryczne, częste infekcje, biegunka, bóle głowy, nadużywanie środków odurzających, alkoholu, izolacja od rodziny i przyjaciół, ucieczka w telewizje, internet, podjadanie i wiele innych. Wystąpienie jednego z objawów nie musi świadczyć o stresie, ale kilka objawów łącznie już tak. Jest to sygnał, że dzieje się coś niepokojącego, czemu należy przeciwdziałać.

Czytaj – https://portaldlazdrowia.pl/stres/