Budowę zamku w Ciechanowie (https://discover.pl/zamek-ksiazat-mazowieckich-w-ciechanowie/)zaczęto w 1399 roku z polecenia księcia Janusza I Starszego, a na miejsce budowy wybrano bagniste tereny nad rzeką Łydynią. Zapewne zwiększyło to koszty budowy, ponieważ przed jej rozpoczęciem w bagnach zatopiono znaczne ilości kamieni, żwiru i dębowych bali. Technika budowy zamku w Ciechanowie zdradza pewne podobiństwo do zamków krzyżackich, przede wszystkim w kwestii użytych materiałów budowlanych, czyli cegły wypalanej z gliny. Zamek zbudowano na planie prostokąta 48×57 metrów. W narożnikach południowych zbudowano dwie wieże, które początkowo były tej samej wysokości co mury obwodowe, a te również były niższe niż to dzisiaj możemy oglądać. W północnej części założenia zamkowego wewnątrz murów stanął tzw. Dom Duży, czyli pałac książęcy. Zamek w Ciechanowie to jeden z większych zamków książąt mazowieckich. Pełnił funkcje siedziby księcia i jego skarbca. W kolejnej fazie rozbudowy zamku dobudowano piętro pałacu, podwyższono mury i wieże do obecnej wysokości. W XVI wieku zamek stał się siedzibą królowej Bony, która dokonała stosownych modernizacji.

Zamek w Ciechanowie był niszczony w czasie kilku wojen ze szwedami w XVII i XVIII wieku. Po rozbiorach Prusacy zaczęli rozbiórkę murów i budynków wewnątrz zamku. W 1818 roku ruiny zamku w Ciechanowie przeszły na własność Krasińskich. Dopiero jednak na początku XX wieku dokonano poważniejszych prac remontowych. Obecnie zamek w Ciechanowie jest siedziba muzeum z kontrowersyjnym nowoczesnym pawilonem w obrębie murów zamku.

Krasińscy otrzymali nadanie dóbr w Opinogórze od króla Jana Kazimierza i byli właścicielami aż do 1945 roku. W XIX wieku na majątku utworzona została ordynacja. Krasińscy mieszkali w dużym drewnianym dworze z przełomu XVII i XVIII wieku aż do końca XIX wieku. Będący w złym stanie dwór rozebrano na początku XX wieku z zamiarem budowy nowego. Ten zamiar urzeczywistniono dopiero w 2008 roku. W pierwszej połowie XIX wieku powstał neogotycki pałacyk zbudowany dla Zygmunta Krasińskiego (https://discover.pl/palac-krasinskich-w-opinogorze-muzeum-romantyzmu/). Pierwotnie pałac mający charakter niewielkiego zamku był zbudowany jako atrakcja, pawilon ogrodowy, zwłaszcza, że dwór był położony w bardzo dużym parku. W 1843 roku pałac w Opinogórze przekazano do użytkowania, a w dwa lata później dobudowano dwa salony od strony północnej. Pałac remontowano w drugiej połowie XIX wieku, a pod koniec wieku przebudowano. Powstał wówczas ryzalit od strony wschodniej, a wieża zyskała dach namiotowy. Pałac zniszczony został w dużym stopniu podczas walk w czasie I wojny światowej. Dopiero po II wojnie światowej pałac odbudowano i ulokowano w nim Muzeum Romantyzmu.