Dolny Śląsk, od średniowiecza bogaty region, o który walczyli władcy sąsiednich państw, podzielony był na wiele księstw budujących warownie do obrony własnych terenów. Wojna trzydziestoletnia w pierwszej połowie XVII wieku pokazała dobitnie, że czas dawnych warowni minął. Broń palna i artyleria zaczęła odgrywać coraz większą rolę w wojnach. Dawne dolnośląskie zamki już od dwustu lat dostosowywaniu do użycia broni palnej w obronie, bo nie było innego wyjścia. Pomimo tego było wiadomo, że to tylko półśrodek. Zamki były niewygodne do zamieszkania, zwykle położone na trudno dostępnym terenie. Te czynniki spowodowały zaniechanie budowy zamków już w początkach XVI wieku. Kiedy była okazja i warunki terenowe sprzyjały to zamki przebudowywano na pałace (https://discover.pl/palace-dolnego-slaska/) lub inne rezydencje mieszkalne. Okazja to zazwyczaj pożar zamku lub zniszczenia wojenne. Wykorzystywano wówczas zamkowe fundamenty do budowy pałacu, który czasem po latach przebudowywano lub powiększano. Przykładem może być zamek Książ. Zachował pewne cechy obronne, chociaż w czasie wojny trzydziestoletniej rozebrano mury zewnętrzne. Zachował również zamkowy wygląd mimo kilku przebudów, dlatego nadal nazywamy go zamkiem, chociaż jest książęcą rezydencją.

Znaczną część zamków zbudowano na tzw. „surowym korzeniu”, czyli bez wykorzystywania istniejącej budowli. Duże posiadłości ziemskie utrzymywały się również z innych źródeł związanych z rolnictwem, Właścicieli stać było na to, żeby albo rozbudować dwór przy folwarku do wielkości pałacu, albo zbudować pałac w nowym miejscu, w pewnym oddaleniu, a przy okazji założyć park. W Kotlinie Jeleniogórskiej jest takie miejsce, które nazywane jest Dolina Pałaców i Ogrodów, tam zagęszczenie pałaców jest naprawdę duże. Kilkanaście pałaców znajdziemy w Rudawach Janowickich, które są częścią większego obszaru o nazwie Rudawski Park Krajobrazowy.

Jednym z ciekawszych pałaców w Rudawskim Parku Krajobrazowym jest pałac w Karpnikach, często nazywany zamkiem. W XIV wieku był tam rzeczywiście zamek, który przebudowano w drugiej połowie XVI wieku na styl renesansowy, w XVIII wieku przebudowano go na styl barokowy, a w XIX wieku z kolei na styl neogotycki, który znamy dzisiaj. W początkach XVII wieku powstał w Wojanowie renesansowy dwór, przebudowany w XVIII wieku na barokowy, w XIX wieku na neogotycki, a później jeszcze jedna modernizacja. Pałac w Bobrowie to dawny kamienny dwór z XVI wieku zbudowany w miejscu dawnej strażnicy. Pod koniec XIX wieku przebudowany na pałac. W przeciwieństwie do poprzednio wymienionych pałaców, pałac w Bobrowie nie ma szczęścia do remontów i jest nieużytkowany. Prawdziwa perełka to pałac w Ciechanowicach, niewielki, przebudowany z siedemnastowiecznego dworu obronnego. W XX wieku przystosowany do wykorzystania jako szkoła, obecnie odrestaurowany w stylu późnobarokowego klasycyzmu. Pałac w Janowicach Wielkich pierwotnie był dworem zbudowanym w XIV wieku. Później kilkakrotnie przebudowywany zyskał formę barokowego pałacu, a obecnie wykorzystywany jest jako DPS.